BizLIVE - Luật sư cho rằng, cần loại bỏ vai trò chủ mưu của bị cáo Nguyễn Hữu Tín trong vụ án cũng như con số hơn 802 tỷ đồng tiền sử dụng đất chưa thu không phải là thiệt hại trong vụ án.
Luật sư nói cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín không phải chủ mưu
Bị cáo Nguyễn Hữu Tín tại tòa.

Chiều qua (27/12), phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đồng phạm tiếp tục ở phần tranh luận. 

Luật sư Trần Minh Hải, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín nêu, ông Tín đã nhận mình sai trong việc ký Quyết định 2781. Tuy nhiên, luật sư cho rằng quyết định này vẫn giữ cho toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất vẫn thuộc về Nhà nước. Cụ thể,  Quyết định 2781 chỉ cho Công ty Bắc Nam 79 được thuê đất trả tiền hằng năm.

"Quyết định số 2781 mà ông Tín ký xác định rõ hình thức thuê đất trả tiền thuê hằng năm được áp dụng và từ đó loại trừ Công ty Bắc Nam 79 không thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất hay thuê đất trả tiền thuê một lần cả thời gian thuê. Trong quyết định cũng nêu rõ không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất", luật sư nói.

Luật sư Hải cho rằng, cáo trạng nêu ông Tín giữ vai trò chủ mưu trong vụ án là không phù hợp với thực tiễn vụ án. Luật sư cho rằng, thực tiễn vụ án cho thấy ông Nguyễn Hữu Tín ký các quyết định, văn bản liên quan để cho Công ty Bắc Nam 79 thuê đất là xuất phát từ ý muốn tại các văn bản của Bộ Công an, trên cơ sở đề xuất của các sở, ban ngành tại TP.HCM. Với thực tiễn của vụ án này, luật sư cho rằng cần loại bỏ quan điểm xác định vai trò chủ mưu đối với ông Nguyễn Hữu Tín.

Cáo trạng xác định số tiền sử dụng đất hơn 802 tỷ đồng đồng là thiệt hại do Nhà nước chưa thu được tiền sử dụng đất của Công ty Bắc Nam 79 liên quan đến diện tích đất tại số 15 Thi Sách. Về con số thiệt hại, luật sư Hải cho rằng có hai sự thật pháp lý xác định con số hơn 802 tỷ đồng tiền sử dụng đất chưa thu không phải là thiệt hại trong vụ án.

Luật sư này cho rằng, Nhà nước chưa chuyển giao chủ quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Nam 79 nên nếu không thu được tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất vẫn thuộc về Nhà nước và không có thiệt hại phát sinh về tiền sử dụng đất chưa thu. Công ty Bắc Nam 79 chưa hề thâu tóm được diện tích đất tại 15 Thi Sách và không thể suy diễn vì diện tích đất 15 Thi Sách đã bị thâu tóm mà số tiền sử dụng đất hơn 802 tỷ đồng chưa thu là thiệt hại.

Luật sư Hải cũng nêu, cần loại trừ việc xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Tín đối với số tiền sử dụng đất chưa thu hơn 802 tỷ đồng.

Theo luật sư, trước khi đầu tư Dự án bất động sản tại 15 Thi Sách, mục đích sử dụng đất của Công ty Bắc Nam 79 được xác định là đất phi nông nghiệp, không phải đất ở. Dự án bất động sản tại 15 Thi Sách có mục đích xây căn hộ để bán, do vậy việc sử dụng đất bắt buộc phải từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang mục đích sử dụng đất ở.

Xét về khía cạnh trên, luật sư cho rằng cần ghi nhận tình tiết khách quan trong hồ sơ cho thấy, ông Nguyễn Hữu Tín không hề tham gia vào các công việc, quyết định liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bởi các thủ tục này chỉ diễn ra sau khi ông Tín đã không còn giữ vị trí quản lý về đất đai tại TP.HCM do đã nghỉ hưu từ cuối năm 2015.

“Về góc độ quản lý Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Tín không được giao bất kỳ nghiệm vụ quyền hạn nào trong giai đoạn này, nên không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại nếu có phát sinh từ quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Bắc Nam 79. Vậy nên, cần phải loại trừ việc xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Tín đối với số tiền sử dụng đất chưa thu hơn 802 tỷ đồng”, luật sư Hải nêu tại tòa.

HUYỀN TRÂM