BizLIVE - Agribank vừa công bố số liệu kinh doanh năm 2019 với lãi ròng tăng vọt 95% so với năm trước đó, lên mức 11.247 tỷ đồng.
Lãi ròng năm 2019 tăng vọt, Agribank dự kiến tăng trưởng tín dụng 9,2% năm nay
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai hoạt động kinh doanh năm 2020.
Theo đó, Agribank dự kiến tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 9,2% so với năm 2019, ở mức 1,2 triệu tỷ đồng. Mặc dù chỉ còn 6 tháng nữa sẽ kết thúc năm tài chính 2020, nhưng Agribank vẫn đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khá cao trong bối cảnh hiện nay.
Theo Agribank, từ đầu tháng 5/2020, dư nợ nền kinh tế có xu hướng tăng khi tính đến 20/05/2020, dư nợ nền kinh tế đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 2.255 tỷ đồng so với 30/4/2020 (so với dư nợ cho vay cuối năm 2019 là 1,12 triệu tỷ đồng).
Theo ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc Agribank, trong những tháng đầu năm nay, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 18/05/2020, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư 01 là 43.069 tỷ đồng, trong đó: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: 35.133 tỷ đồng cho 8.880 khách hàng; Miễn giảm lãi: 7.936 tỷ đồng cho 953 khách hàng.
Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19: 20.560 tỷ đồng với 9.567 khách hàng, trong đó doanh số giải ngân gói 100.000 tỷ đạt trên 14.000 tỷ đồng. Hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu là 45.085 tỷ đồng, trong đó hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 10.370 tỷ đồng với 9.591 khách hàng.
Kết thúc năm 2019, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Agribank rất khởi sắc với dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 11,6%. Tiền gửi của khách hàng đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 15%. Tổng tài sản đạt 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2018.
Agribank cũng báo cáo lợi nhuận trước thuế tăng vọt 92% so với năm 2018, đạt 14.116 tỷ đồng. Lãi ròng cũng tăng 95% lên mức 11.247 tỷ đồng.
Để đạt con số lợi nhuận tăng trưởng cao ở trên, các chỉ tiêu kinh doanh khác cũng tăng mạnh, như: Lãi thuần từ kinh doanh vàng, ngoại hối tăng 46%, đạt 1.030 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 37%, đạt 11.006 tỷ đồng.
Mặc dù, lãi thuần từ cho vay chỉ tăng chỉ tăng 4,3%, đạt 42.660 tỷ đồng nhưng đây là nguồn thu chính khi chiếm 72% tổng thu nhập hoạt động.
Trong năm 2019, lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng tới 22%, đạt 4.591 tỷ đồng. Tuy nhiên, mảng chứng khoán đầu tư lại lỗ 24,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước lãi gần 53 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động của ngân hàng chỉ tăng nhẹ 2% lên mức 24.594 tỷ đồng. Trong năm, Agribank trích lập dự phòng giảm 5,2%, còn 20.570 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,57%, tăng so với tỷ lệ 1,6% hồi cuối năm 2018. Nợ xấu năm 2019 chủ yếu ở nhóm 5 khi tăng lên mức 1,12% trong tổng nợ xấu so với mức 0,92% của năm 2018.

LAN ANH