BizLIVE -
Người chắp bút viết các văn kiện Đại hội Đảng đã bắt đầu công việc từ 2 năm trước…
Kinh tế Việt Nam mang màu sắc lạc quan hay cần góc nhìn 4+1?
Về số lượng, thành phần trung lưu của Việt Nam hiện bằng cả Hồng Kông và Đài Loan cộng lại - Ảnh minh họa.
Năm 2019-2020, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mới đạt 2.700 USD. Vậy mà mục tiêu đặt ra cho năm 2021 là phấn đấu vượt mốc 3.700 USD, tức tăng thêm hơn 1.000 USD/người trong 1 năm; rồi tới năm 2025, thu nhập đạt mức 5.000 USD thì có khả thi không?
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đặt câu hỏi trên khi Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 10/11.
Dù có yếu tố GDP đánh giá lại, nhưng theo Phó chủ tịch Quốc hội, người chắp bút viết các văn kiện Đại hội Đảng đã bắt đầu công việc từ hai năm trước nên nhìn chung sự nhìn nhận, đánh giá tình hình có màu sắc lạc quan… hơi cao.
Qua diễn biến của “năm Covid-2019”, cần nhìn nhận tình hình một cách thực tế hơn, ông Lưu góp ý.
Cũng theo Phó chủ tịch Quốc hội, với tình hình vô vàn khó khăn hiện nay, chưa hết dịch bệnh lại tới thiên tai, bão lũ hoành hành nặng nề thì cần định hướng mục tiêu phát triển thế nào cho hiện thực.
Ở một góc nhìn khác, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định kể, ông gặp Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, đánh giá kết quả kinh tế xã hội 5 năm qua, dự thảo văn kiện nêu con số tốc độ tăng trưởng bình quân 5,9%. Nhưng chỉ thể hiện như thế chưa thấy được chuyện thời sự diễn ra trong nhiệm kỳ vừa qua.
Theo Thủ tướng, báo cáo cần phải thể hiện kết quả của 4+1 năm vừa qua. Như thế thì mới đánh giá được chính xác là 4 năm đầu của nhiệm kỳ đã vượt chỉ tiêu tăng trưởng về mọi mặt, thành tựu rất rực rỡ. Điều đó cho thấy chính sách đề ra phù hợp cả về đối nội và đối ngoại. Chỉ có 1 năm cuối nhiệm kỳ, dịch bệnh Covid-19 khiến mọi thứ trì trệ, đi xuống, kéo giảm cả kết quả đạt được của giai đoạn 5 năm 2015-2020. Năm 2020 các đối sách điều hành hoàn toàn khác 4 năm trước đó.
“Tách biệt năm 2020 cũng để thấy rõ khó khăn của Covid-19 đến mức như thế nào, để có định hướng đối phó trong năm tới, nếu vượt qua được thì cũng lại là thành công rất lớn. Chính 2020 làm cho tình hình chung “lụn bại”, dù cả nước đã cố gắng hết sức nhưng vọi việc nhìn chung quá khó khăn”, ông Định khái quát.
Tham gia thảo luận tổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu trong văn kiện trình Đại hội Đảng XIII.
Thủ tướng kỳ vọng các mục tiêu về phát triển mạng 5G, thương mại số, Chính phủ số phải được làm nhanh vì “các nước đã đi xa lắm rồi”, phải đổi mới mạnh mẽ, không thể để quyết sách lạc hậu.
Đánh giá mục tiêu phát triển đề ra là cao, song Thủ tướng cho rằng nếu không làm kinh tế thì đất nước sẽ nghèo. Vì thế phải giàu lên, mạnh lên, có quy mô lớn hơn.
Về số lượng, người đứng đầu Chính phủ cho biết thành phần trung lưu của Việt Nam hiện bằng cả Hồng Kông và Đài Loan cộng lại. Dự kiến đến 2045, Việt Nam có 50% là thành phần trung lưu, tức có khoảng 50 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu.
“Vì thế, những gì tháo gỡ được để dân tộc tiến bước mạnh mẽ hơn thì phải đặt ra trong văn kiện này để mọi người đóng góp. Người tài, người giỏi, người tâm huyết phải được trọng dụng”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Cho rằng khó khăn rất lớn và chúng ta luôn “lo ngay ngáy”, song Thủ tướng nhấn mạnh phải chèo lái con thuyền trong quan hệ hợp tác quốc tế, sớm giải quyết các khó khăn. Đặc biệt, dân tộc thịnh vượng, giàu có thì tất cả người dân phải được hưởng thụ.

KHÁNH PHƯƠNG