BizLIVE - Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 1,63 triệu tấn, trị giá 6,87 tỷ USD, giảm 5,26% về lượng và giảm 2,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. 
Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản 10 tháng ước đạt 6,87 tỷ USD
Ảnh minh họa.
Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 10/2020 ước đạt 200 nghìn tấn, trị giá 840 triệu USD, giảm 9,38% về lượng, nhưng tăng 0,74% về trị giá so với tháng 10/2019.
Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 1,63 triệu tấn, trị giá 6,87 tỷ USD, giảm 5,26% về lượng và giảm 2,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. 
Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản tháng 9/2020 đạt 196,36 nghìn tấn, trị giá 826,3 triệu USD, tăng 6% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với tháng 8/2020; tăng 3% về lượng và tăng 13,6% về trị giá so với tháng 9/2019.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,43 triệu tấn, trị giá 6,03 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng và giảm 3% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2019.
Tháng 9/2020, xuất khẩu cá tra, cá đông lạnh, cá ngừ giảm trong khi xuất khẩu tôm tăng trưởng khả quan.
Cụ thể, tháng 9/2020, xuất khẩu tôm các loại đạt 42 nghìn tấn, trị giá 381 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và tăng 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi xuất khẩu cá tra, basa đạt 73 nghìn tấn, trị giá 128,6 triệu USD, giảm 2,9% về lượng và giảm 17,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
 Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu theo trị giá
Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu tôm chiếm 20,56% về lượng và 44,1% về trị giá trong tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; cá tra chiếm 38,1% về lượng và 17,23% về trị giá; chả cá chiếm 7,82% về lượng và 3,79% về trị giá; cá ngừ chiếm 6,98% về lượng và 7,86% về trị giá; bạch tuộc chiếm 1,9% về lượng và 2,92% về trị giá; mực chiếm 2,68% về lượng và 3,55% về trị giá; nghêu chiếm 1,85% về lượng và 0,82% về trị giá....

HẠ AN