BizLIVE - Dự án phù hợp với “Sáng kiến về cho vay và đầu tư hải ngoại cho khu vực ASEAN” được tuyên bố vào tháng 11/2019 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) điều phối tài chính.
JICA tài trợ 8 triệu USD cho Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Bình Dương
Mô hình dự án
Ngày 17/11/2020, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký Hợp đồng Tín dụng trị giá 8 triệu USD với Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) nhằm tài trợ vốn cho Dự án “Mở rộng hệ thống cấp nước tỉnh Bình Dương”.
Tài trợ vốn của JICA lần này nhằm mục tiêu cải tạo nhà máy lọc nước Tân Hiệp, giúp tăng khả năng cung cấp nước sạch của nhà máy lọc nước hiện tại lên 80%.
Theo JICA, Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, tuy nhiên, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa quá nhanh kéo theo yêu cầu cấp thiết cải thiện hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng.
Theo đó, Bình Dương là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn, đồng thời là tỉnh đầu mối cung ứng lao động cho TP.HCM, trong vòng 5 năm qua nhu cầu sử dụng nước của tỉnh tăng trung bình 17%/năm
Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương được thành lập từ trước năm 1975 và cổ phần hóa vào năm 2016. Đây là doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực cấp và thoát nước, thu gom xử lý chất thải…, đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt và nước sản xuất cho 76% dân số tỉnh Bình Dương.
Ngoài ra, công ty JFE Engineering của Nhật Bản đã mua lại 3,87% cổ phần của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương và đang thúc đẩy các hoạt động xử lý chất thải, đầu tư nhà máy lọc nước, nhà máy xử lý nước thải.
Trước đó, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương cũng đã hợp tác và duy trì mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với JICA, và là đơn vị thực hiện nhiều Dự án vốn vay ODA của JICA tại tỉnh Bình Dương như: “Dự án Cải thiện Môi trường nước Nam Bình Dương" (Hiệp định vay ký năm 2007) và "Dự án Cải thiện Môi trường nước Nam Bình Dương - Giai đoạn 2" (Hiệp định vay ký năm 2012).
Trên cơ sở mối quan hệ tin cậy đã được xây dựng với các đối tác lâu năm như Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, JICA sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ vì sự phát triển lâu dài của Việt Nam.

NGUYỄN HUYỀN