BizLIVE - Chính phủ sau khi kiện toàn gồm 28 thành viên, do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 5 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.
Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, bộ máy lãnh đạo của Chính phủ mới đã được kiện toàn sau khi bầu mới Thủ tướng Chính phủ, 2 phó thủ tướng, cùng 12 bộ trưởng và trưởng ngành.
Cụ thể, chiều ngày 5/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Sáng 8/4, trong ngày họp cuối cùng của kỳ họp 11, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ, gồm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành.
Như vậy, sau khi được kiện toàn, bộ máy Chính phủ gồm 28 thành viên. Đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành.
Trong 22 bộ trưởng, trưởng ngành, có 10 người giữ cương vị "tư lệnh ngành" từ đầu nhiệm kỳ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.
Cụ thể, 10 bộ trưởng, trưởng ngành từ đầu nhiệm kỳ gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.
12 bộ trưởng, trưởng ngành mới bao gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

HOÀNG HÀ