BizLIVE - Tính đến hết ngày 31/10/2020, toàn quốc đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 881.895 người với số tiền chi trả 12.988 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2019.
Gần 13 nghìn tỷ đồng bảo hiểm hỗ trợ cho người thất nghiệp
Ảnh minh họa.
ĐÃ CHI TRẢ GẦN 13 NGHÌN TỶ ĐỒNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Theo Báo cáo của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình lao động, việc làm trong nước có nhiều biến động. Trong đó, khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với 68,9% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 66,4% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 27,0%.
Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh tới hoạt động của các doanh nghiệp làm cho 33,4% doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp cắt giảm lao động 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp cắt giảm lao động so với cùng kỳ năm trước là 36,4%.
Một số ngành có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng lớn như ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí (88,6%), dịch vụ lưu trú và ăn uống (81,7%), vận tải kho bãi (79,7%), hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (72,7%), công nghiệp chế biến chế tạo (70,1%), bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô và xe máy (68,5%), giáo dục đào tạo (68,5%), hoạt động kinh doanh bất động sản (67,8%).
Báo cáo của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 9 tháng đầu năm 2020 tăng cao so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2015-2019. Trong đó, số người nộp hồ sơ trên cả nước 9 tháng đầu năm 2020 là 896.785 người tăng so với cùng kỳ các năm trước, lần lượt tăng 33,5%, 47,7%, 69,5%, 95,9% và 119,5% so với 9 tháng đầu năm 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.
Trước tình hình đó, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân của cả nước 10 tháng đầu năm 2020 là 3 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, mức hưởng bình quân cao nhất ở TP.HCM là 4,4 triệu đồng/người/tháng, Hà Nội mức hưởng bình quân là 4,1 triệu đồng/người/tháng. Địa phương có mức hưởng bình quân thấp nhất là Lai Châu với mức 2,4 triệu đồng/người/tháng.
 Tình hình tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nguồn: Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số liệu gần nhất theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 31/10/2020, toàn quốc đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 881.895 người với số tiền chi trả 12.988 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2019. Những con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng hàng ngày do tác động tiêu cực, sâu rộng của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động.
Có thể thấy trong bối cảnh này, bảo hiểm thất nghiệp thật sự trở thành chỗ dựa của cả triệu người lao động, giúp họ có nguồn tài chính vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì cuộc sống, giúp người sử dụng lao động không bị áp lực về tài chính, vì không phải chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, vì không phải cấp một khoản kinh phí cũng như thời gian để xây dựng chính sách, trình tự, thủ tục để tổ chức thực hiện hỗ trợ cho đối tượng này.
QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CÒN ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU THÁCH THỨC
Báo cáo của Tổng cục thống kê từng đưa ra con số 31,8 triệu người bị ảnh hưởng việc làm từ đại dịch Covid-19 ở Việt Nam. Đó là những người cần đến sự hỗ trợ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Tuy nhiên, dù có sự tăng trưởng nhanh qua các năm nhưng tính đến tháng 10/2020, toàn quốc số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp mới có 13,03 triệu người. Con số này còn thấp so với lực lượng lao động trong độ tuổi ở nước ta, do đó cần phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng diện bao phủ, để bảo hiểm thất nghiệp có thể hỗ trợ được thêm nhiều người lao động hơn nữa.
Việc tăng diện bao phủ cũng giúp Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thêm nguồn lực để chia sẻ, hỗ trợ tốt hơn cho người lao động. Nhìn vào những con số người hưởng, số chi bảo hiểm thất nghiệp trong 10 tháng năm 2020, dễ dàng nhận thấy nguồn lực quỹ bảo hiểm thất nghiệp tưởng dồi dào nhưng đứng trước những biến động lớn của thị trường lao động cũng đối mặt không ít thách thức.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết 31/10/2020, tổng số thu bảo hiểm thất nghiệp toàn quốc đạt 15.129 tỷ đồng nhưng số chi đã lên tới gần 13.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 90% số thu). Trong khi đó, theo các chuyên gia, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội lâu dài. Số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn tăng cho thấy những nguy cơ về mất cấn đối thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong ngắn và trung hạn.
Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), thời gian tới, để phát huy vai trò tích cực hơn nữa của chính sách bảo hiểm thất nghiệp bên cạnh việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, cần tăng chi cho việc thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống để đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động.
Về lâu dài, cần hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ tham gia, nhất là với lao động trong khu vực phi chính thức. Cùng với đó, bổ sung các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Mở rộng các trường hợp bất khả kháng để được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Bổ sung trường hợp người lao động được nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

N. NGA