BizLIVE - Từ 25/4 đến 5/5, đường sắt Sài Gòn tăng cường gần 43.500 chỗ.
Đường sắt Sài Gòn thêm 87 chuyến dịp 30/4 và 1/5
Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Lễ 30/4 và 1/5, ngoài các chuyến tàu hiện đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đơn vị tổ chức chạy thêm 87 chuyến tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại; Nha Trang đến Huế và ngược lại trong các ngày từ 25/4 đến 5/5, với khoảng 43.500 chỗ.

Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại: chiều Sài Gòn - Phan Thiết, tàu SPT4 chạy các ngày 27, 28/4, xuất phát tại Sài Gòn lúc 7 giờ 15 phút đến Phan Thiết lúc 11 giờ 1 phút. Tàu SPT6 chạy các ngày 27, 28/4, xuất phát tại Sài Gòn lúc 8 giờ 5 phút đến Phan Thiết lúc 11 giờ 47 phút.

Chiều từ Phan Thiết - Sài Gòn: Tàu SPT3 chạy các ngày 30/4, 1/5, xuất phát tại Phan Thiết lúc 13 giờ 40 phút đến Sài Gòn lúc 17 giờ 38 phút. Tàu SPT5 chạy các ngày 30/4, 1/5, xuất phát tại Phan Thiết lúc 15 giờ 35 phút đến Sài Gòn lúc 20 giờ 5 phút.

Đối với tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại: Chiều Sài Gòn - Nha Trang, tàu SNT4 chạy các ngày 25, 26, 27, 28/4, xuất phát tại Sài Gòn lúc 22 giờ 20 phút đến Nha Trang lúc 7 giờ 15 phút. Tàu SNT6 chạy các ngày 26, 27, 28/4, xuất phát tại Sài Gòn lúc 22 giờ 50 phút đến Nha Trang lúc 7 giờ 48 phút. Tàu SNT8 chạy các ngày 26, 27, 28/4, xuất phát tại Sài Gòn lúc 23 giờ 20 phút đến Nha Trang lúc 8 giờ 28 phút. Tàu SNT10 chạy các ngày 26, 27/4, xuất phát tại Sài Gòn lúc 23 giờ 40 phút đến Nha Trang lúc 9 giờ 17 phút.

Chiều Nha Trang - Sài Gòn: Tàu SNT3 chạy các ngày 29, 30/4, 1/5, xuất phát tại Nha Trang lúc 21 giờ 35 phút đến Sài Gòn lúc 7 giờ. Tàu SNT5 chạy các ngày 30/4, 1/5, xuất phát tại Nha Trang lúc 12 giờ 40 phút đến Sài Gòn lúc 21 giờ 45 phút. Tàu SNT7 chạy ngày 30/4, xuất phát tại Nha Trang lúc 17 giờ 25 phút đến Sài Gòn lúc 3 giờ. Tàu SNT9 chạy các ngày 30/4, 1/5, xuất phát tại Nha Trang lúc 22 giờ 46 phút đến Sài Gòn lúc 8 giờ 30 phút.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại: chiều Sài Gòn - Quy Nhơn, tàu SQN6 chạy các ngày 26, 27/4, xuất phát tại Sài Gòn lúc 17 giờ 45 phút đến Quy Nhơn lúc 9 giờ 45 phút. Chiều Quy Nhơn - Sài Gòn: Tàu SQN5 chạy các ngày 30/4, 1/5, xuất phát tại Quy Nhơn lúc 18 giờ 35 phút đến Sài Gòn lúc 9 giờ 35 phút.

Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại: chiều Sài Gòn - Quảng Ngãi, tàu SE26 chạy từ ngày 25/4 đến ngày 4/5, xuất phát tại Sài Gòn lúc 19 giờ đến Quảng Ngãi lúc 10 giờ 33 phút. Chiều Quảng Ngãi - Sài Gòn: Tàu SE25 chạy từ ngày 26/4 đến ngày 5/5, xuất phát tại Quảng Ngãi lúc 14 giờ 50 phút đến Sài Gòn lúc 7 giờ 35 phút.

Tuyến Nha Trang - Huế và ngược lại: chiều Nha Trang - Huế, tàu NH2 chạy từ ngày 26/4 đến ngày 5/5, xuất phát tại Nha Trang lúc 8 giờ 30 phút đến Huế lúc 23 giờ. Chiều Huế - Nha Trang: Tàu NH1 chạy từ ngày 26/4 đến ngày 5/5, xuất phát tại Huế lúc 17 giờ 10 phút đến Nha Trang lúc 6 giờ 5 phút.

Tuyến Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại: Chiều Sài Gòn - Hà Nội, tàu SE12 chạy từ ngày 25/4 đến ngày 2/5, xuất phát tại Sài Gòn lúc 7 giờ 55 phút đến Hà Nội lúc 21 giờ 12 phút. Chiều Hà Nội - Sài Gòn: Tàu SE11 chạy từ ngày 25/4 đến ngày 2/5, xuất phát tại Hà Nội lúc 8 giờ đến Sài Gòn lúc 21 giờ 5 phút.

HUYỀN TRÂM