BizLIVE - Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái vừa được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Điều động Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái
Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Tại Quyết định 1444/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An.
Bà Trà đã từng trải qua các cương vị công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy TP. Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.
Như vậy, hiện nay lãnh đạo Bộ Nội vụ gồm Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và 6 Thứ trưởng là ông  Nguyễn Duy Thăng, ông Trần Anh Tuấn, ông Triệu Văn Cường, ông Nguyễn Trọng Thừa, ông Vũ Chiến Thắng và bà Phạm Thị Thanh Trà.

N. NGA