BizLIVE - Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất UBND TP phê bình nghiêm khắc lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP trong việc chậm báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP.
Đề xuất phê bình lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM
Ông Nguyễn Thanh Nhã bị đề nghị phê bình nghiêm khắc với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra các sai phạm, thiếu sót theo kết luận của Thanh tra TP.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm các sai phạm của các cá nhân theo Kết luận thanh tra số 20/KL-TTTP-P1 ngày 3/7/2018 của Thanh tra TP liên quan đến các thiếu sót, sai phạm tại dự án Tổ hợp nhà ở - nhà xã hội Tân Bình Aparment (số 32 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, quận Tân Bình).

Theo đó, Sở Nội vụ TP đề xuất UBND TP.HCM có văn bản phê bình nghiêm khắc lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP trong việc chậm báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP.

Đồng thời, phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP; ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP chưa làm hết trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND TP điều chỉnh tầng cao tối đa xây dựng công trình có sai sót theo kết luận của Thanh tra TP. Cùng với đó, phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra các sai phạm, thiếu sót theo kết luận của Thanh tra TP.

Theo kết luận thanh tra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP chưa làm hết trách nhiệm trong việc ban hành 2 văn bản đề xuất UBND TP cho điều chỉnh tầng cao tối đa xây dựng công trình gồm 18 tầng + mái che cầu thang trên sân thượng, có những sai sót chủ quan và vi phạm: Không phối hợp việc tham khảo ý kiến của Sở Công thương TP về chức năng thương mại của Block 1 nên UBND TP đã yêu cầu báo cáo bổ sung và không phối hợp với việc tham khảo ý kiến của Sở Xây dựng TP về tầng cao công trình đã được phê duyệt 14 tầng và đang xây dựng.

Đề xuất điều chỉnh tầng cao tối đa xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch tầng cao xây dựng công trình tối đa tại bản vẽ kèm theo Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 2/12/2010 của UBND TP, làm phá vỡ quy hoạch, vi phạm Điểm g, Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND TP về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị. Chỉ dựa vào báo cáo kết quả lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư của UBND Phường 15 mà không có hồ sơ kèm theo để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về phạm vi, đối tượng, nội dung lấy ý kiến cộng đồng dân cư có đúng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng hay không.

HUYỀN TRÂM