BizLIVE - Đến hết quý III, ngân sách nhà nước đã thâm hụt hơn 138,4 nghìn tỷ đồng; tổng thu bị sụt giảm tới hơn 11%.
Covid-19 tác động nặng nề đến thu ngân sách 9 tháng
Với khoản thu từ dầu thô, sau 9 tháng ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, giảm tới 36,9% so với cùng kỳ 2019 (Ảnh minh họa).
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) sau 9 tháng của năm 2020 đạt 975,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, ngân sách trung ương ước đạt 60,4% dự toán, ngân sách địa phương ước đạt 69,8% dự toán.
Trước đó, trong báo cáo sơ bộ của mình, số liệu từ Tổng cục Hải quanTổng cục Thuế cũng đã phần nào công bố những thông tin về sự khó khăn của tình hình thu ngân sách trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động lớn từ dịch Covid-19.
Xét riêng thu nội địa, lũy kế 9 tháng ước đạt 812,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019 và ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây.
Với khoản thu từ dầu thô, sau 9 tháng ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán, giảm tới 36,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 9 tháng ước đạt 134,55 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 225,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 91,3 nghìn tỷ đồng.
Về chi ngân sách, tổng chi NSNN sau 9 tháng ước đạt 1.113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, chi trả nợ lãi đạt gần 80,7 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019. Chi thường xuyên đạt 756,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Bộ Tài chính đánh giá, tuy tình hình giải ngân chi đầu tư phát triển tiếp tục có chuyển biến tích cực, số vốn giải ngân 9 tháng đầu năm đạt gần 269,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán, nhưng so với yêu cầu vẫn ở mức thấp. Nguyên do là còn một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp.
Cũng liên quan đến các khoản chi, ước tính đến ngày 24/9, NSNN đã chi khoảng 17,49 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Trong đó chi 4,92 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 và 12,57 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 12,65 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo nghị quyết của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã thực hiện xuất cấp khoảng 16,2 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

TUẤN VIỆT