BizLIVE - Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa được giao kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long
Ông Nguyễn Văn Thắng.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định công nhận ông Nguyễn Văn Thắng, Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyến Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, nguyên quán huyện Từ Liêm, Hà Nội, là tiến sĩ Tài chính - Lý thuyết tiền tệ, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng trải qua các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ngày 05/7/2019, ông được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Trường Đại học Hạ Long được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg, ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Hạ Long là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo.
Trường Đại học Hạ Long hiện đang có 11 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc 3 lĩnh vực là xã hội - nhân văn, du lịch - dịch vụ, công nghệ - kỹ thuật. Bên cạnh đó, trường còn đào tạo các ngành thuộc trình độ cao đẳng đã có truyền thống thuộc khối sư phạm, nghệ thuật, du lịch và các ngành trung cấp nghệ thuật.

N. NGA