BizLIVE -
Đa số đại biểu Quốc hội đã lựa chọn phương án lùi thời điểm bỏ Sổ hộ khẩu giấy.
Chốt lại, bao giờ bỏ hộ khẩu giấy?
266/402 đại biểu tán thành phương án cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022 (Ảnh minh họa).
Tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhiều lần khẳng định sẽ bỏ được hộ khẩu giấy từ giữa năm 2021, cùng lúc với Luật Cư  trú (sửa đổi) có hiệu lực.
Nhưng, đa số đại biểu Quốc hội chọn phương án “an toàn” hơn.
Nhất trí cao với việc đổi mới hình thức quản lý dân cư từ Sổ hộ khẩu giấy sang hình thức quản lý dưới dạng điện tử, song bao nhiêu phiên thảo luận thì bấy nhiêu lần thời điểm bỏ hộ khẩu giấy là vấn đề gây tranh cãi.
Vì khá nhiều vị đại biểu lo ngại, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 là không đủ thời gian để bảo đảm các cơ sở dữ liệu có liên quan kịp hoàn thiện và vận hành ngay trên thực tế. Vì thế cần xem xét, cân nhắc, đánh giá một cách thận trọng, toàn diện để tránh làm khó cho người dân, gặp khó khăn khi thực hiện.
Sau đó, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội hai phương án với hai thời điểm bỏ hộ khẩu giấy khác nhau.
Kết quả 266/402 đại biểu tán thành phương án 1, cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022.
Số chọn đại biểu chọn phương án quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, quan hệ pháp luật được xác lập mới kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành là 01/7/2021 ít hơn nhiều: 135/402 đại biểu.
Chỉ có 1 vị không thể hiện chính kiến.
Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị quy định Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, khi đó các Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú cũng hết hiệu lực.
Kết quả xin ý kiến này cũng khá tương đồng với kết quả phiên thảo luận ngày 21/10 tại hội trường về dự thảo Luật Cư trú.
Khi đó, nhiều ý kiến nhất trí phương án 1 cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022 để tránh gây phiền hà và bảo vệ quyền lợi của người dân, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho người dân khi thực hiện những dịch vụ hành chính.
Có ý kiến nhất trí phương án 1 và đề nghị bổ sung nội dung quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, quan hệ pháp luật được xác lập mới kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đã được quy định trong dự thảo Luật ở phương án 2.

VÂN CHI