BizLIVE - Với Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov, người dân có thể thông qua các trung gian thanh toán gồm: NAPAS, ViettelPay, VNPAY, MoMo, Payoo, VTC Pay, Nganluong, Vimass và Foxpay để thanh toán cho các thủ tục hành chính.
Chính thức ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov
Lễ ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov)
Sáng 24/5, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Lễ ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov). Với việc ra mắt cổng hỗ trợ thanh toán PayGov người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã có thể thực hiện các dịch vụ công hoàn toàn trên môi trường trực tuyến.
Cổng PayGov được phát triển không làm chức năng thanh toán trực tuyến mà thực hiện chức năng tạo lập nền tảng hỗ trợ cho các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, ngành, địa phương kết nối với các hệ thống trung gian thanh toán.
Cụ thể, PayGov hoạt động theo cơ chế kết nối với 9 trung gian thanh toán gồm: NAPAS, Viettel Digital (ViettelPay), VNPAY, M_Service (MoMo), Viet Union (Payoo), VTC (VTC Pay), Nganluong, Vimass và FPT Telecom (Foxpay).
Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sau khi làm thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ truy cập vào hệ thống PayGov tại địa chỉ website pay.gov.vn để thanh toán cho các dịch vụ công trực tuyến.
Thông qua các trung gian kết nối, cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia sẽ chuyển tiền thanh toán cho chi phí thực hiện các dịch vụ công đến đơn vị thu phí và hoàn thành thủ tục. Hoá đơn điện tử đối với dịch vụ công sẽ được phát hành và gửi tới địa chỉ email đăng ký của doanh nghiệp. Với những hồ sơ bị từ chối, chi phí làm thủ tục sẽ được trả lại tài khoản của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ban đầu.
Hiện tại, Cổng PayGov đã hoàn thiện kết nối thử nghiệm với Cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh và sẵn sàng đưa vào sử dụng chính thức. PayGov cũng đang thực hiện kết nối thử nghiệm với cổng dịch vụ công các tỉnh như: Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Thừa Thiên Huế, Hà Giang, Hà Nội,...
Lễ ký kết giữa PayGov và các đơn vị thanh toán trung gian
Theo Bộ TT&TT, việc phát triển, sớm đưa vào sử dụng Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov) sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, sử dụng PayGov hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 và giúp người dân thanh toán dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công.
Với PayGov, Cổng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành địa phương chỉ cần kết nối với Cổng PayGov với một giao điện thống nhất là có thể sử dụng các tiện ích của tất cả các trung gian thanh toán. Đồng thời, các trung gian thanh toán chỉ cần kết nối đến Cổng PayGov là có thể tiếp cận, cung cấp dịch vụ cho tất cả các bộ, ngành, địa phương.
Đồng thời, PayGov cung cấp công cụ hỗ trợ giải quyết vấn đề về tra soát, đối soát, quyết toán giữa các bên liên quan; đặc biệt là hỗ trợ đối soát, quyết toán một cách tự động với kho bạc. Cũng như mở rộng đáp ứng nhu cầu thanh toán trực tuyến của người dân đối với dịch vụ, tiện ích khác như: y tế, giáo dục, điện, nước,…  
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hưng, Tổng Giám đốc CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", mục tiêu cụ thể của Chương trình này bao gồm, đến năm 2025, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; Đến năm 2030 tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80% và trên 80% dịch vụ công cấp độ 4 được thực hiện trực tuyến trên nhiều phương tiện khác nhau bao gồm cả smartphone, 90% hồ sơ cấp huyện và trên 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.
"Việc NAPAS kết nối với PayGov sẽ cho phép hơn 60 triệu chủ tài khoản ngân hàng có thể tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 một cách dễ dàng trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố chứ không chỉ hạn chế tại một số địa phương như trước. Cổng PayGov sẽ là một nền tảng số quan trọng đóng góp cho sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xã hội không tiền mặt”, ông Hưng nói.

HẠ AN