BizLIVE - Tổng kinh phí để đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên đạt công suất 0,5 triệu hành khách/năm, bảo đảm khai thác máy bay A320, A321 khoảng 1.547 tỷ đồng.
Chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư gần 1.550 tỷ đồng mở rộng cảng hàng không Điện Biên
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 470/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm nhà đầu tư.
Dự án đặt mục tiêu đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên công suất 0,5 triệu hành khách/năm, bảo đảm khai thác máy bay A320, A321 và tương đương; tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung.
Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là hơn 1.547 tỷ đồng, trong đó sử dụng vốn chủ sở hữu 100%. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư.
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư, quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và bố trí đủ vốn bảo đảm đủ điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án, bảo đảm hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng phí tài nguyên.
Đồng thời, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi, bàn giao đất xây dựng dự án theo quy định. Phối hợp với Bộ Tài chính và chỉ đạo các đơn vị liên quan và hướng dẫn ACV thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.
Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn ACV trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm phương thức bay an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý và các văn bản pháp luật có liên quan, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng cảng hàng không Điện Biên theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng giao ACV chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. Tiếp thu, thực hiện các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tại báo cáo thẩm định...
ACV tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay; bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả khai thác cảng hàng không Điện Biên.
Cảng hàng không Điện Biên hiện nay - tên gọi trước đây là sân bay Mường Thanh - nằm trên địa bàn phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ.
Đây từng là sân bay dã chiến năm 1954 - cứ điểm 206 - một căn cứ tiếp vận rất quan trọng của Pháp và cũng là sân bay trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không, giai đoạn đến năm 2020, cảng hàng không Điện Biên có công suất khoảng 300.000 hành khách và 500 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2030, dự kiến công suất sân bay nâng lên 2 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

H.HÀ