BizLIVE -

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết kinh phí hàng năm chi không hết của sự nghiệp môi trường, phải hủy dự toán trong giai đoạn 2016 – 2020 là 2.416 tỷ đồng.

 


Ngày 9/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có phần phản biện, trả lời chất vấn của đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) về nguyên nhân, giải pháp để khắc phục tồn tại về kinh phí bảo vệ môi trường, kinh phí sự nghiệp môi trường bị hủy dự toán.
Bộ trưởng cho biết, vừa qua một số lĩnh vực ưu tiên ngân sách bố trí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, ví dụ như: lĩnh vực giáo dục đào tạo là trên 20% ngân sách hàng năm; khoa học, công nghệ là 2%; tốc độ tăng chi của y tế cao hơn bình quân của ngân sách sự nghiệp môi trường là trên 1%. Thực tế chúng ta đã bố trí đúng yêu cầu của các chủ trương này.

"Tuy nhiên, đúng như đại biểu nêu, thời gian qua, việc phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường ngân sách trung ương chậm", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói và cho biết kinh phí hàng năm chi không hết của sự nghiệp môi trường, phải hủy dự toán trong giai đoạn 2016 – 2020 là 2.416 tỷ đồng.

Theo ông Dũng có ba nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:

Một là, theo quy định, tại thời điểm tháng 10 hàng năm khi Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước thì các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường để làm cơ sở phân bổ dự toán. Nhưng mà trong thực tế thì việc phê duyệt nhiệm vụ này bị chậm và đến tháng 10 chỉ đạt khoảng 50 đến 60%. Số còn lại phải thực hiện phân bổ trong năm và có những trường hợp là đến cuối năm mới phân bổ và có năm thì không phân bổ.

Hai là, theo quy định chi cho hoạt động sự nghiệp môi trường có tính chất đầu tư theo Luật Bảo vệ môi trường thì không cho phép, nên trong dự toán 2020 thì Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội cho phép sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường để chi cho các hoạt động cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và Quốc hội cũng đã cho phép.

Ba là, theo Quyết định 508 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các địa phương xử lý điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì quy định là Trung ương hỗ trợ 50% và địa phương phải bỏ ra 50 % kinh phí. Nhưng thực tế thì nhiều địa phương không bố trí được kinh phí đối ứng nên cũng không đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Về giải pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề cập ba giải pháp chính:

Thứ nhất là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng dự toán thì phải tăng tiến độ phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, bảo đảm đến ngày 30.10 phải có quyết định phê duyệt này để khắc phục tình trạng chậm như lâu nay.

Thứ hai, đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Môi trường, Luật Bảo vệ môi trường và quyết định 508 của Thủ tướng để cho phù hợp.

Thứ ba, về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể báo cáo thêm. Bởi theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường là đơn vị phân bổ chi tiết dự toán, Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo với Thủ tướng.

“Chúng tôi đề nghị nghiên cứu Luật Môi trường, Luật BVMT và Quyết định 508/2018/QĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp. Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể báo cáo thêm, theo quy định của Luật BVMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị phân bổ chi tiết dự toán, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết. 
Cũng trong phiên này, trả lời chất vấn của đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) về giải pháp cân đối thu - chi ngân sách năm 2021, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020 chúng ta không đạt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, mục tiêu đề ra là 6,8% nhưng thực tế thực hiện được khoảng 2 – 3%.
  
Ông Dũng cho biết, riêng vào năm 2021 sẽ tập trung vào một số giải pháp:
Thứ nhất, cùng với bộ, ngành, địa phương tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và có nhiệm vụ rất quan trọng nữa là tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như kích cầu trong nước.
Thứ hai, về mặt tài chính thì  tăng cường cùng với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các địa phương tăng cường công tác quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống chuyển giá, chống trốn thuế và thu hồi nợ đọng thuế.
Thứ ba là bám sát dự toán năm 2020 được Quốc hội thông qua và phấn đấu để đạt dự toán này. Trường hợp có biến động như đại biểu nêu thì chúng ta phải bám vào các nguyên tắc quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước để báo cáo với Quốc hội theo thẩm quyền.
   
Theo “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Tài chính nhận định: dự toán NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2020, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; giá dầu thô 45 USD/thùng; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.
Dự toán thu cân đối NSNN năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỉ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,5%GDP điều chỉnh, trong đó từ thuế, phí khoảng 13%GDP.
Dự toán chi cân đối NSNN năm 2021 là 1.687 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 60,1 nghìn tỷ đồng (-3,4%) so dự toán năm 2020.

TUẤN VIỆT