BizLIVE - Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Bắc Ninh bầu 2 Phó Chủ tịch tỉnh mới
Các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn và ông Đào Quang Khải. Ảnh: Báo Bắc Ninh.
Ngày 10/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 để thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thảo luận và bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và ông Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ông Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977, quê quán phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Vương Quốc Tuấn từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
Ông Đào Quang Khải, sinh năm 1971, quê quán xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Đào Quang Khải từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiên Du, Bí thư Huyện ủy Tiên Du, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.
Như vậy, hiện nay Bắc Ninh có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Hữu Thành, ông Vương Quốc Tuấn và ông Đào Quang Khải.

N. NGA