BizLIVE -
Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 quy định cụ thể những đối tượng, địa bàn được ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin COVID-19.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người từ 18 tuổi trở lên với số lượng khoảng 150 triệu liều.
Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ yêu cầu phòng chống dịch, quyết định số lượng vắc xin cụ thể cần mua, nhập khẩu theo từng giai đoạn.
Cơ chế mua vắc xin thực hiện mua sắm trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu năm 2013.
Đối tượng, địa bàn được ưu tiên tiêm và miễn phí
Nghị quyết số 21/NQ-CP quy định cụ thể 9 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm và miễn phí gồm:
Thứ nhất, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…); Quân đội; Công an.
Thứ 2, nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.
Thứ 3, người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…
Thứ 4, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.
Thứ 5, người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi.
Thứ 6, người sinh sống tại các vùng có dịch.
Thứ 7, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.
Thứ 8, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.
Thứ 9, các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

 Nguồn: VOV
Về địa bàn, Chính phủ ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng nêu trên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.
Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch.
Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được hỗ trợ 70% kinh phí
Về nguồn kinh phí thực hiện tiêm vắc xin, Nghị quyết nêu rõ nguồn kinh phí được đảm bảo thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước.
Đầu tiên, ngân sách địa phương đảm bảo cho người dân trên địa bàn và các đối tượng do địa phương quản lý.
Thứ hai, ngân sách trung ương đảm bảo cho các đối tượng do các cơ quan trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định.
Cụ thể, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại được hỗ trợ như sau:
Với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.
Với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Nghị quyết của Chính phủ cũng quy định: Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Trong trường hợp địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm: 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.
Thêm vào đó, ngoài nguồn ngân sách nhà nước, còn có nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.
Liên quan đến chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, mới đây, tại Thông báo 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021, theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của một số địa phương (như Hà Nội, Hải Phòng…) về việc mua vắc xin theo phương thức xã hội hóa như tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng liên quan đến vấn đề vắc xin phòng COVID-19, ngày 25/02/2021, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và nhất trí đề xuất Bộ Y tế phê duyệt cho 02 vắc xin phòng COVID-19, bao gồm:
- Vắc xin của công ty Moderna (Hoa Kỳ);
- Vắc xin của công ty JSC Generium (Nga) (Sputnik V)

TUẤN VIỆT