BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung 462,095 tỷ đồng, trích từ ngân sách trung ương cho 27 địa phương để thực hiện chính sách phát triển thủy sản, theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Ngày 14/6, Chính phủ ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản.
Theo Quyết định trên, Chính phủ đồng ý về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản, bao gồm chi phí đào tạo, duy tu, sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép; chính sách bảo hiểm và chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với năm 2018, 2019, 2020; thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020 như đề nghị của Bộ Tài chính.
Tổng kinh phí bổ sung là 462,095 tỷ đồng, được trích từ ngân sách trung ương cho 27 địa phương thực hiện chính sách phát triển thủy sản từ năm 2015 đến năm 2019.
Cụ thể, tỉnh Tiền Giang được cấp bổ sung 74,377 tỷ đồng, Bình Định 59,624 tỷ đồng; Kiên Giang 42;975 tỷ đồng; Thanh Hóa 36,520 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế 31,835 tỷ đồng; Quảng Bình 26,988 tỷ đồng; Nam Định 17,329 tỷ đồng; Hải Phòng 13,883 tỷ đồng…

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất và thông báo bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương liên quan thực hiện theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.
Trước đó, nguồn kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản này đã được Quốc hội cho phép sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2021 tại Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

TUẤN VIỆT