BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 115% kế hoạch đề ra từ đầu năm.
Năm 2020, SeABank báo lợi nhuận hợp nhất gần 1.729 tỷ đồng, tăng trưởng 24%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020.
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của ngân hàng đạt gần 1.729 tỷ đồng, tăng 24%, hoàn thành 115% kế hoạch 2020; Tổng tài sản 180.207 tỷ đồng, tăng 14,5%; Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 108.869 tỷ đồng, tăng 10,5%; Tổng huy động thị trường 1 đạt 113.276 tỷ đồng tăng 18%; Doanh thu thuần ngoài lãi đạt 1.522 tỷ đồng; 
Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hiệu quả ở mức 47,5%; Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,81% và 11,06%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,86%.
Trong năm 2020, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên gần 12.088 tỷ đồng, trở thành một trong 13 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Hồi cuối tháng 12/2020, ngân hàng cũng đã được chấp thuận niêm yết hơn 1,2 tỷ cổ phiếu với mã chứng khoán SSB trên HOSE trong quý 1/2021. 

TRẦN THÚY