Rút giấy phép 1 năm, công ty đa cấp vẫn bị nhiều người khiếu kiện

Hạ An

16:03 19/06/2017

BizLIVE - Theo Cục Quản lý cạnh tranh, kể từ khi thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Zogo, đã có 8 người tham gia bán hàng đã cấp của công ty gửi đơn trình bày/khiếu nại/tố cáo.

Rút giấy phép 1 năm, công ty đa cấp vẫn bị nhiều người khiếu kiện

Ảnh minh họa.

Theo thông báo từ Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, Công ty Cổ phần Zogo có địa chỉ trụ sở chính tại Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 051/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 17 tháng 8 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 21 tháng 10 năm 2015.
Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 7 năm 2016, công ty này đã bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Trong thời gian từ ngày 20 tháng 6 năm 2016 đến nay, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiếp nhận đơn trình bày/khiếu nại/tố cáo của 8 người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo.
Tới nay, Cục Quản lý cạnh tranh cũng đã nhận được văn bản rút đơn khiếu nại đề tên 08 người tham gia bán hàng đa cấp nêu trên.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo có quyền thông báo đến Cục Quản lý cạnh tranh về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Zogo được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.
Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.
Đồng thời, Cục Quản lý Cạnh tranh cũng thông báo việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Zija Quốc tế với lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là kinh doanh không hiệu quả.
Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc và bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, Công ty TNHH Zija Quốc tế có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
Người tham gia bán hàng đa cấp nếu có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục Quản lý cạnh tranh để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

HẠ AN

Bảng giáThị trường

VN-Index 911.12 ▼ -4 (-0.44%)

 
VN-Index 911.12 -4.0 -0.44%
HNX-Index 101.62 0.86 0.85%
UPCOM 49.55 0.24 0.49%
DJIA 25,283.0 -12.87 -0.05%
Nasdaq 7,157.39 20.83 0.29%
Nikkei 225 23,849.99 135.46 0.57%
FTSE 100 7,724.08 27.57 0.36%