BizLIVE - 2016 là một năm chìm nổi của giá hàng hóa, nhưng sau cùng, số hàng hóa tăng giá nhiều hơn số giảm giá. 
 Nguồn: VisualCapitalist. Chuyển ngữ: BizLIVE
Giá kim loại cơ bản, dầu và khí đốt là những gương mặt thắng lớn. 

Quặng sắt và thiếc là những hàng hóa tăng giá mạnh nhất thế giới trong năm qua. Giá sắt tăng tới 81%, năm tăng đầu tiên trong 4 năm.

Giá thiếc tăng 65,7% khi nhiều mỏ thiếc bị đóng cửa và trữ lượng giảm.

Dầu và khí cũng có một năm 2016 tăng giá mạnh mẽ. 

Nhưng không phải hàng hóa nào liên quan đến dầu cũng gặp thời trong năm nay. Giá uranium tiếp tục “cắm đầu” lao dốc, giảm 41,6%. 

LỀ PHƯƠNG