8 trên 9 xã có vi phạm đã được xử lý. Tuy nhiên công trình tổ hợp Hoàng Lê Gia Garden tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí vẫn chưa bị cưỡng chế vì UBND huyện báo cáo khó khăn về nguồn gốc đất tại đây.
Vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn: Biệt thự “khủng” chưa tháo dỡ vì chờ xác minh
Tổ hợp công trình Hoàng Lê Gia Garden
Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, trên địa bàn 9 xã của huyện có tổng số 269 vi phạm đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường cần xử lý. Thanh tra TP đã yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn tập trung xử lý các vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu đối với diện tích có công trình vi phạm trong 2 năm 2017 - 2018.
Đã có 8/9 xã tổ chức ra quân xử lý các công trình có vi phạm. Chỉ còn lại xã Minh Trí chưa thể tiến hành xử lý các vi phạm công trình tổ hợp Hoàng Lê Gia Garden tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí do vướng mắc liên quan tới việc xác minh nguồn gốc đất rừng. Đến nay, tổng số công trình vi phạm đã bị xử lý là 32/65 công trình.
Sau kết luận thanh tra, người dân thôn Minh Tân, xã Minh Trí (khu vực có 22 công trình vi phạm theo kết luận) liên tục gửi đơn thư lên các cơ quan chức năng về đặc thù “dân có trước, rừng có sau” tại đây.
Về việc này, mới đây UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi Thanh tra thành phố, UBND huyện Sóc Sơn và các sở liên quan về việc UBND huyện báo cáo khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng khi thực hiện chỉ đạo, xử lý của thanh tra về quản lý, sử dụng đất rừng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí.
Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm các nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra thành phố về xử lý, khắc phục sau thanh tra đất rừng trên địa bàn 10 xã.
Ông Hùng giao Sở TNMT kiểm tra làm rõ các nội dung kiến nghị của UBND huyện Sóc Sơn, hướng dẫn huyện thực hiện theo quy định, đề xuất báo cáo thành phố những nội dung vượt thẩm quyền; Giao Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo thành phố theo quy định.

Theo Báo Tiền Phong