BizLIVE - Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Vĩnh Long có Chủ tịch tỉnh mới
Ông Lữ Quang Ngời.
Ngày 13/1, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tán thành đạt 95,34%.
Ông Lữ Quang Ngời, sinh năm 1972 tại thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ xây dựng Đảng - chính quyền Nhà nước, chuyên viên cao cấp quản lý Nhà nước.
Ông Lữ Quang Ngời đã từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long 2016 - 2021.

N. NGA