BizLIVE - Ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ có Phó Chủ nhiệm mới
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.
Theo đó, tại Quyết định 418/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ông Cao Huy sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hải Dương.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Cao Huy từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ.
Như vậy, Văn phòng Chính phủ hiện có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là ông Mai Tiến Dũng và 5 Phó Chủ nhiệm là các ông Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sĩ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Cao Huy và bà Mai Thị Thu Vân.

N. NGA