BizLIVE - Mức thu lệ phí cấp mới đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 20.000.000 đồng.
Từ ngày 17/10: TP.HCM thu 20 triệu đồng khi cấp biển số ô tô
Phí cấp biển xe ôtô 9 chỗ trở xuống tại TP sẽ tăng lên là 20 triệu đồng - Ảnh: Huyền Trâm.

Tại kỳ họp tổ chức ngày 6/10, HĐND TP.HCM khóa IX đã thông qua Nghị quyết ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam), giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.

Cụ thể, giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP, mức thu lệ phí cấp mới đối với ô tô, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên là 500.000 đồng; xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 20.000.000 đồng; sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời là 200.000 đồng; xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ) trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống có mức thu là 1.000.000 đồng, trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng mức thu là 2.000.000 đồng, trị giá trên 40.000.000 đồng mức thu là 4.000.000 đồng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17/10.

HUYỀN TRÂM