BizLIVE - Đến nay, Sở Công Thương đã tiếp nhận 353 hồ sơ và chấp thuận 180 hồ sơ của doanh nghiệp trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư.
Tra cứu mẫu hợp đồng mua bán căn hộ hợp pháp hay không ở đâu?
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ được chấp thuận công bố trên trang thông tin của Sở Công Thương - Ảnh: Huyền Trâm.

Sở Công Thương TP.HCM vừa có công văn số 2814/SCT-QLXNK gửi UBND TP về phản ánh của báo chí về nội dung “soi” pháp lý chung cư qua hợp đồng mẫu.

Sở Công thương TP cho biết, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (kể cả chung cư đã hoàn thành xây dựng hoặc hình thành trong tương lai) trước khi ký với khách hàng thì chủ đầu tư buộc phải đăng ký hợp đồng mẫu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Việc đăng ký hợp đồng mẫu trên tuân theo các quy định pháp luật gồm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tiếp đó là Nghị định 99 ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định 02 ngày 13/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 35 ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) tiếp nhận đăng ký hợp đồng mẫu có phạm vi áp dụng từ 02 tỉnh, thành trở lên. Sở Công Thương tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Theo quy định tại điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP).

Về nội dung hợp đồng mẫu trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Luật kinh doanh bất động sản, Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều thuộc Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định 99/20-15/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở.

Tại TP.HCM, từ tháng 3/2012 Sở Công Thương tiến hành tiếp nhận các hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư. Hiện thủ tục hành chính này đã được Sở áp dụng dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3) và sau khi hợp đồng được chấp thuận sẽ công bố công khai tại mục “Dữ liệu ngành Công thương” trên trang thông tin của Sở Công thương tại địa chỉ http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/web/sct/hop-dong-mau.

Đến nay, Sở Công Thương đã tiếp nhận 353 hồ sơ và chấp thuận 180 hồ sơ của doanh nghiệp trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư. Sở đánh giá, số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu tại sở này là không nhiều. Đa phần doanh nghiệp thực hiện thủ tục này tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương).

Sở này cũng cho biết, nội dung hợp đồng mẫu được xem xét ở 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là hình thức phải đáp ứng các yêu cầu chung đối với quy định hợp đồng mẫu. Thứ hai, tính hiệu lực của các điều khoản trong hợp đồng. Và hợp đồng mẫu đăng ký phải phù hợp với quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nguyên tác chung về giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự, nhất là nguyên tắc bình đẳng giữa các bên giao kết hợp đồng.

Ngoài ra, đối với hợp đồng mẫu của các dự án nhà ở (chung cư) hình thành trong tương lai thì nội dung hợp đồng ngoài các điều kiện trên thì phải có văn bản của Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện mở bán theo điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

HUYỀN TRÂM