BizLIVE - Hàng chục đảng viên và tổ chức đảng đã bị kỷ luật sau kiểm tra về quản lý đất đai tại huyện Bình Chánh.
TP.HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ vi phạm về quản lý đất đai
Hàng loạt cán bộ huyện Bình Chánh bị kỷ luật liên quan quản lý đất đai, xây dựng.

Ngày 23/8, Thành ủy TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tại huyện Bình Chánh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP, trong thời gian qua, trên cơ sở tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh theo Quy định 1374-QĐ/TU, ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên tại huyện Bình Chánh.

Qua kiểm tra đã phát hiện các tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; chưa thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và nghị quyết của huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn TP và các quy định pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng; thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chưa được kiểm tra, cập nhật, xử lý theo quy định.

Cùng với đó là nội dung vi pham về san lấp, phân lô, xây nhà ở, nhà xưởng trái phép, xây dựng hàng rào tole trên đất nông nghiệp; việc kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch chưa kịp thời, không đảm quy trình dẫn đến khi phát hiện thì công trình đã vi phạm với quy mô lớn, đưa vào sử dụng và khó khắc phục hậu quả... gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP cho biết, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật về tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm sâu sắc và đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm nêu trên; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo đó, Huyện ủy Bình Chánh đã quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Khiển trách đối với 2 tổ chức đảng gồm Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đảng ủy Đội Thanh tra địa bàn huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cùng với đó là phê bình rút kinh nghiệm đối với 4 tổ chức đảng gồm Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đảng ủy xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đảng ủy bộ phận Phòng Quản lý đô thị huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nhiệm kỳ 2015 – 2017, 2017 - 2020.

Huyện ủy Bình Chánh cũng đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn huyện.

Cùng với đó là thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Văn Hùng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phan Thanh Nhã, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A; Huỳnh Văn Thanh, Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện.

20 cá nhân khác là cán bộ các ban, ngành trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, B bị thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, Khiển trách và phê bình rút kinh nghiệm.

HUYỀN TRÂM