TP.HCM: Chốt “số phận” Hợp đồng BT ký trước và sau ngày 1/1/2018

Huyền Trâm

08:02 13/03/2019

BizLIVE - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo việc thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

TP.HCM: Chốt “số phận” Hợp đồng BT ký trước và sau ngày 1/1/2018

Dự án chống ngập 10 nghìn tỷ là một trong các dự án BT lớn của TP.HCM - Ảnh: Huyền Trâm.

Theo đó, đối với hợp đồng đã được ký kết trước ngày 1/1/2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng.

Đối với hợp đồng được ký kết từ ngày 1/1/2018 (có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán), các Sở đã được phân công đại diện UBND TP ký kết hợp đồng, thực hiện rà soát nội dung hợp đồng đã ký; trường hợp nội dung hợp đồng phù hợp với các quy định thì tiếp tục thực hiện thanh toán; trường hợp nội dung chưa phù hợp với các quy định thì tiến hành đàm phán, điều chỉnh lại nội dung hợp đồng.

Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trước ngày Nghị quyết số 160/NQ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký Hợp đồng BT, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu việc đàm phán, ký kết hợp đồng.

TP hiện có nhiều dự án được triển khai đầu tư theo hình thức BT, trong đó có dự án chống ngập do triều khu vực TP.HCM có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?