BizLIVE - Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4.
TP.HCM cho học sinh nghỉ tiếp đến hết ngày 19/4
Học sinh các cấp của TP tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo gửi đến các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn để phòng chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4; đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp sẽ nghỉ học đến hết ngày 3/5.

Sau thời gian nghỉ học nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch Covid-19 của TP, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh TP; đồng thời chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện chỉ đạo việc rà soát, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trung tâm ngoại ngữ - tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học,...); tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh, học viên (các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa,...).

Trong thời gian học sinh còn đang được nghỉ học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP, UBND các quận, huyện tạm ngưng cấp phép hoạt động (việc cấp phép thành lập vẫn thực hiện theo quy định) các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Trước đó, TP.HCM cho học sinh các cấp nghỉ đến hết ngày 5/4 để phòng chống dịch Covid-19.

HUYỀN TRÂM