BizLIVE - Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng miền Trung.
Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy kinh tế miền Trung
Ảnh minh họa.
Chỉ thị nêu rõ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để vùng miền Trung phát huy hết tiền năng, lợi thế, phát triển bứt phá và bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vùng miền Trung tập trung chỉ đạo các giải pháp.
Đối với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho vùng miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển bền vững, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế điều phối vùng, cơ chế hoạt động của Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm,...
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia, giai đoạn 2021-2030 theo Luật Quy hoạch cũng như hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển; giải quyết các điểm nghẽn về quản lý đất đai.
UBND các tỉnh, thành phối trong vùng miền Trung cần coi trọng việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm và Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khác như: Bộ Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội cùng UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp về liên kết các ngành, lĩnh vực.

HẠ AN