BizLIVE - Ông Phan Trọng Tấn vừa được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 -2021.
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Ông Phan Trọng Tấn (phải) tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
Tại Quyết định số 1196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn.
Trước đó, ngày 23/8, tại phiên họp bất thường HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu cũng đã nhất trí bầu ông Phan Trọng Tấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

N. NGA