BizLIVE - Ông Lê Quang Tiến vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên
Ông Lê Quang Tiến.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên.
Trước đó, ngày 25/10, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu tán thành.
Ông Lê Quang Tiến, sinh năm 1965, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cao nhất là thạc sỹ quản lý đất đai. Ông Lê Quang Tiến từng đảm nhận các vị trí: Chánh Văn phòng UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên.

N. NGA