BizLIVE - Ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam
Ông Nguyễn Đức Vượng - tân Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam (trái).
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Trước đó, ngày 27/12, HĐND tỉnh Hà Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kết quả, ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên, đã được HĐND tỉnh Hà Nam bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% số đại biểu có mặt.
Ông Nguyễn Đức Vượng sinh năm 1965, trình độ chuyên môn Đại học Luật, Đại học Công đoàn, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

N. NGA