BizLIVE - Bộ Khoa học và Công nghệ trong tương lai sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp là trung tâm và các trường đại học là chủ thể nghiên cứu.
Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp quan trọng vào chất lượng tăng trưởng kinh tế
Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (ảnh: TTXVN).
Sáng 30/11, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập. Với tiền thân là Ủy ban Khoa học Nhà nước, được thành lập năm 1959, đến nay Bộ đã có những đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội.
Hiện nay cả nước có gần 173.000 cán bộ tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học. 3 khu công nghệ cao ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư. 
Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết: Sau 60 năm phấn đấu và trưởng thành, qua từng giai đoạn, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tên gọi của Bộ đã có những thay đổi. Nhưng dù với tên gọi nào, Bộ cũng được giao nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cao nhất cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc hoạch định và triển khai các chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Và hiện nay là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong tương lai, Bộ sẽ tiếp tục đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và các trường đại học là chủ thế nghiên cứu mạnh.
Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo sẽ được tăng cường qua các hợp tác công tư. Đối với hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học, kinh phí và cơ sở hạ tầng sẽ được quan tâm đầu tư. Còn các viên nghiên cứu sẽ được trao quyền tự chủ tối đa với các công trình của mình. Đi kèm với đó là các viện sẽ có trách nhiệm chịu đánh giá độc lập và công khai kết quả đánh giá. 
Cũng tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Khoa học và Công nghệ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Thủ tướng cho biết: tăng trưởng kinh tế của Việt Nam những năm gần đây đang đi đúng hướng và tích cực, trong đó, khoa học công nghệ đóng góp quan trọng vào chất lượng tăng trưởng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cần đề xuất cơ chế, chính sách vượt trội để tạo ra sự đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ công. Mục tiêu là lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

TÙNG LINH