BizLIVE -
Cam kết này gắn với Chương trình Phát triển bền vững mới tới năm 2025, trong đó có Việt Nam.
Tập đoàn Syngenta cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào nông nghiệp bền vững
Chương trình Phát triển Bền vững đã được Syngenta giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2013.
Ngày 30/6/2020, Tập đoàn Syngenta đã giới thiệu Chương trình Phát triển bền vững mới (Good Growth Plan) với 4 cam kết tới năm 2025, trong đó đặt cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học là cốt lõi của mô hình kinh doanh của tập đoàn, và đưa nông nghiệp trở thành một phần của giải pháp phục hồi nền kinh tế thời kỳ hậu Covid-19.
Chương trình bao gồm các cam kết giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân ứng phó với thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra.
Theo đó, Tập đoàn Syngenta cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào nông nghiệp bền vững tới năm 2025 và mang lại 2 đột phá mới về công nghệ cho thị trường mỗi năm.
Các cam kết cụ thể trong chương trình được chia làm 4 nhóm: Thúc đẩy sáng tạo vì nông dân và môi trường tự nhiên; Hướng tới hoạt động canh tác nông nghiệp trung hòa carbon; Giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn; Hợp tác để tạo nên tác động lớn hơn.
Tại Việt Nam, trong Chương trình Phát triển bền vững mới, Syngenta Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan triển khai các dự án phù hợp với từng địa phương, góp phần giúp hàng vạn nông dân canh tác bền vững và hiệu quả, làm tròn sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững và cải thiện đời sống ở khu vực nông thôn.
Bà Alexandra Brand, Giám đốc Quản trị bền vững của Tập đoàn Syngenta, cho biết trong Chương trình Phát triển bền vững mới, việc đầu tư đáng kể vào các hoạt động sáng tạo là cần thiết để ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa hệ thống sản xuất thực phẩm và thiên nhiên.
Trước đó, vào năm 2013, Syngenta lần đầu tiên giới thiệu Chương trình Phát triển Bền vững trên toàn cầu với 6 cam kết tới năm 2020: nâng cao năng suất cây trồng nhưng không tác động thêm vào nguồn tài nguyên, bảo vệ đất nông nghiệp khỏi nguy cơ xói mòn, tăng cường đa dạng sinh thái, tiếp sức cho các nông hộ nhỏ, bảo vệ sức khỏe của nông dân và các cá nhân trong chuỗi sản xuất.  
Ông Erik Fyrwald, Tổng Giám đốc Tập đoàn Syngenta cho biết: “Kể từ khi giới thiệu vào năm 2013, các nguyên tắc và ưu tiên của Chương trình Phát triển bền vững đã gắn bó sâu sắc với hoạt động kinh doanh của Syngenta. Syngenta đã đạt hoặc vượt tất cả các mục tiêu đặt ra trong chương trình, bao gồm đưa hơn 14 triệu ha đất nông nghiệp trở lại từ bờ vực suy thoái và tăng cường đa dạng sinh học trên hơn 8 triệu ha đất nông nghiệp.
Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã cho thấy sự yếu ớt của hệ sinh thái nông nghiệp. Cũng giống như một đại dịch, biến đổi khí hậu là mối đe dọa không thể tránh khỏi mà chúng ta phải giải quyết trước khi quá muộn. Khi các nền kinh tế dần mở cửa trở lại, các biện pháp hạn chế vì Covid-19 được nới lỏng, chúng ta cần hỗ trợ người nông dân và đặt cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học làm cốt lõi”.
Từ năm 2013, Chương trình Phát triển Bền vững cũng đã được giới thiệu tại Việt Nam, trong đó chương trình tập trung vào các cam kết bảo vệ đất nông nghiệp; tiếp sức cho các nông hộ nhỏ và bảo vệ an toàn cho con người.
Trên nền tảng thành công của giai đoạn trước, Syngenta Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan triển khai các dự án phù hợp với từng địa phương, góp phần giúp hàng vạn nông dân canh tác bền vững và hiệu quả, làm tròn sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững và cải thiện đời sống ở khu vực nông thôn.

QUANG TRÍ