BizLIVE - Tại Nghị quyết phiên họp tháng 6, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành tăng cường quản lý nhà nước về chống gian lận xuất xứ, có cơ chế thu hút đầu tư, tránh tình trạng lợi dụng núp bóng đầu tư.
Siết công tác chống gian lận xuất xứ, lợi dụng núp bóng đầu tư
Ảnh minh họa.
Theo Nghị quyết mới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tăng cường quản lý nhà nước về chống gian lận xuất xứ, có cơ chế tập trung thu hút đầu tư, tránh tình trạng lợi dụng núp bóng đầu tư.
Nghị quyết nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, căng thẳng thương mại diễn biến khó lường, tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta. 
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ; tăng cường công tác quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O; xử lý nghiêm các trường hợp gian lận xuất xứ Việt Nam. 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ hội, thách thức của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, nhất là việc khai thác cơ hội từ các Hiệp định CPTPP, EVFTA, EVIPA,..
Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, lựa chọn lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp, có cơ chế, chính sách tập trung thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tránh tình trạng lợi dụng núp bóng đầu tư.
Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Tổ công tác về thu hút, đón làn sóng FDI mới; xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài.

HẠ AN