BizLIVE - Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã bỏ phiếu bầu ông Vi Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phan Trọng Tấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 2016-2021.
Phú Thọ có Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh mới
Ngày 23/8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức phiên họp bất thường để quyết định công tác nhân sự HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thông qua một số nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã bỏ phiếu bầu ông Vi Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.
Các đại biểu cũng đã nhất trí bầu ông Phan Trọng Tấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

N. NGA