BizLIVE - Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, thống nhất với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về đề án quản lý, sử dụng khai thác hạ tầng đường sắt và hàng không.
Phó Thủ tướng yêu cầu lấy ý kiến việc giao hạ tầng đường sắt, hàng không
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
Theo đó, về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và ý kiến của đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp ngày 6/1 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Về việc giao dự toán bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trong thời gian Đề án chưa được phê duyệt, Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác và hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 15/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có ý kiến về các vấn đề liên quan phương án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Cụ thể, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước quản lý; trên cơ sở đó, lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
Trong thời gian Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý chưa được phê duyệt, Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm hoạt động giao thông vận tải hàng không thông suốt, an toàn và hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.

HẠ AN