BizLIVE - Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa được bầu giữ thêm trọng trách Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.
Ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
Ông Vương Đình Huệ.
Ngày 18/2, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hà Nội tổ chức họp kiện toàn nhân sự Trưởng Đoàn ĐBQH của thành phố.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín để bầu chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trước đó, ngày 7/2, tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày 10/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt đoàn cho ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, từ Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh về Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội.

N. NGA