Ông Tập Cận Bình: “Chúng ta cần mở cửa thương mại”

Hoàng Anh

16:52 10/11/2017

BizLIVE - Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017, Đà Nẵng, Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng chúng ta cần mở cửa thương mại, vì đóng cửa thương mại sẽ có hại, mỗi nước cần thiết lập hệ thống hợp tác khu vực đảm bảo quá trình tham vấn của các nước trong khu vực APEC.

Ông Tập Cận Bình: “Chúng ta cần mở cửa thương mại”

Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc.

Thượng tôn chủ nghĩa đa phương
Chúng ta đã hơn 10 năm đi qua khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, thương mại và đầu tư toàn cầu đang tăng trưởng trở lại. Chúng ta không nhìn về quá khứ mà hướng đến tương lai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói.
Công nghệ và công nghiệp đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới. Theo thời gian, mục tiêu chung toàn cầu là phát triển cao hơn và bền vững hơn, chúng ta đang thay đổi sâu sắc trong thay đổi của toàn cầu hóa.
Phát triển kinh tế sẽ công bằng hơn, có lợi hơn cho tất cả mọi người. Chúng ta đang chứng kiến thay đổi sâu sắc trong hệ thống quản trị toàn cầu, môi trường kinh doanh toàn cầu.
Chúng ta cần phải thượng tôn chủ nghĩa đa phương, cùng theo đuổi chủ nghĩa phát triển chung, cùng xây dựng cộng đồng chung vì tương lai phát triển toàn cầu.
Những nền kinh tế APEC có nên dẫn đầu đổi mới hay không, hay còn do dự và bỏ lỡ cơ hội này? Chúng ta có nên cùng nhau thúc đẩy hợp tác khu vực hay mỗi nước mỗi nơi? Chúng ta phải có trách nhiệm với nhau để đưa đến tương lai phát triển hơn.
Cần phát triển nền kinh tế có lợi cho tất cả. Chúng ta cần mở cửa thương mại, vì đóng cửa thương mại sẽ có hại, mỗi nước cần thiết lập hệ thống hợp tác khu vực đảm bảo quá trình tham vấn của các nước trong khu vực APEC. Cần mở cửa để bao trùm và cân bằng hơn.
Chúng ta cần chủ động thích nghi và phân chia lao động toàn cầu, cần ủng hộ hệ thống thương mại đa biên và chủ nghĩa thương mại mở.
Việc xây dựng thương mại tự do tại khu vực APEC là giấc mơ của cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì đáp ứng lời kêu gọi này của các doanh nghiệp mà các lãnh đạo APEC đã ra “Tuyên bố Hà Nội 2006 - Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng", trong đó đã kết luận APEC đã đạt được mục tiêu Thượng Hải đã ra vào năm 2001 nhằm giảm 5% chi phí giao dịch vào năm 2006 và hoan nghênh khuôn khổ Chương trình hành động thuận lợi hóa thương mại nhằm giảm thêm 5% chi phí giao dịch trong khu vực APEC vào năm 2010”, và thực tế đã có mở màn “Thỏa thuận Bắc Kinh. Chúng ta cần tạo ra khuôn khổ và thể chế để phát triển APEC.
Sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang đươc tạo ra bởi chu kỳ.
Nền kinh tế số và chia sẻ đang diễn ra toàn cầu và xảy ra trong lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo và khí động học lượng tử.
Chúng ta không thể đứng ngoài, chúng ta phải đổi mới, cơ cấu lại và loại bỏ mọi hàng rào, thực hiện “Thỏa thuận Bắc Kinh” để đổi mới toàn cầu.
Chúng ta cần phát triển kết nối để mang lại lợi ích chung, lợi ích của chúng ta không thể tách rời nhau.
Vào năm 2014, kế hoạch kết nối của APEC đã chỉ đường cho chúng ta kết nối toàn diện, chúng ta phải "mở khóa" để phát triển.
“Một vành đai, một con đường”
Tháng 5/2017, tại Bắc Kinh kêu gọi “Một vành đai, một con đường” kết nối cơ sở hạ tầng Châu Á để đạt tăng trưởng và chất lượng.
Sáng kiến này của Trung Quốc tập trung vào Châu Á, Châu Phi, các quốc gia Ả rập nhưng lại mở cửa cho tất cả, sáng kiến “Nhất đới, nhất lộ” sẽ mở ra cho hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương.
Chúng ta cần tiếp tục phát triển kinh tế mang tính bao trùm hơn, sự cản trở thương mại ngày nay bởi sự thiếu bao trùm. Nếu chúng ta biến tầm nhìn thành sự thật thì cần phải nỗ lực.
Chúng ta cần đầu tư vào: y tế, giáo dục, việc làm… để giải quyết hố sâu khoảng cách giàu - nghèo, giúp người lao động thích nghi và mọi người có phần của mình trong sự phát triển bao trùm.
Cổ nhân Trung Quốc đã có câu: “Đã nói là phải làm”, tăng cường phát triển APEC đòi hỏi tất cả các thành viên đều phải có trách nhiệm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.
Năm 2035, Trung Quốc trở thành nước XHCN hiện đại
Cũng theo Chủ tịch Trung Quốc, trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tiến hành tích cực để định hướng Trung Quốc, tăng cường cung ứng và theo đuổi phát triển cao hơn, chất lượng hơn và công bằng hơn.
Trong 04 năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ở mức bình quân 7,2%, đóng góp 30% tăng trưởng GDP toàn cầu. Trung Quốc là một động lực chính tăng trưởng thế giới.
Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để loại bỏ những hào rào về thể chế. Đã có 360 sáng kiến cải cách và 1.500 biện pháp cải cách, và đã thực hiện ở những lĩnh vực quan trọng, chúng tôi cũng chuyển đổi mô hình thương mại và đầu tư nước ngoài sang mô hình chất lượng hơn.
Trung Quốc đã trở thành 1 “kênh khổng lồ” để tất cả những “người chơi” có thể tham gia.
Chúng tôi đã theo đuổi chính sách lấy con người làm trung tâm phát triển. Thu nhập cá nhân tại Trung Quốc tăng đều đặn hằng năm, hố sâu ngăn cách thành thị - nông thôn giảm dần, hơn 13 triệu công việc mới tại thành thị được tạo ra hằng năm trong 4 năm liên tục gần đây.
Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian quan tâm đến vấn đề phát triển con người hơn bao giờ hết.
Trong 5 năm qua, tôi đã đến các vùng nông thôn của Trung Quốc để nhận thức và giải quyết triệt để những khó khăn ở đây. 5 năm qua, chúng tôi đã đưa 60 triệu nông dân thoát khỏi nghèo đói, thu nhập bình quân tại nông thôn tăng lên trên 02 con số. Chúng tôi rất tự hào về việc xóa đói giảm nghèo đã làm được.
Sự phát triển của Trung Quốc có quá trình lịch sử. Tháng 10/2017 vừa qua, Đại hội Đảng Trung Quốc đã được triệu tập tại Bắc Kinh dựa theo mong muốn của người dân để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ trở thành xã hội thịnh vượng. Đến năm 2035, Trung Quốc trở thành nước Xã hội chủ nghĩa (XHCN) hiện đại. Năm 2050, Trung Quốc trở thành đất nước Xã hội chủ nghĩa hiện đại tự cường, phồn thịnh, văn hóa cao, tươi đẹp. Nhân dân Trung Quốc có một cuộc sống mới.
Chúng tôi phải làm sâu sắc hơn nữa để thay đổi và phát huy hết tiềm lực và loại bỏ tư tưởng thủ cựu làm cản trở phát triển, chúng tôi phải thiết lập cơ chế và hành chính Trung Quốc hiện đại.
Sang năm 2018, chúng tôi sẽ kỷ niệm 40 năm tiến hành cải cách của Trung Quốc và chúng tôi sẽ có những hành động kiên quyết hơn.
Trung Quốc sẽ phát triển dựa vào “Cung”
Chúng tôi cần phải tìm mô hình phát triển mới. Kinh tế Trung Quốc hiện nay đang tăng trưởng cao, dựa trên các học thuyết phát triển mới, Trung Quốc sẽ phát triển kinh tế dựa trên “Cung” và chất lượng tăng trưởng.
Trung Quốc sẽ tạo ra hệ thống công nghiệp dựa trên sáng tạo khoa học công nghệ, hiện đại tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, có yếu tố kinh tế thị trường cao, có sự năng động của vi mô và vĩ mô.
Trung Quốc sẽ kết nối với thế giới thông qua internet và tìm kiếm biện pháp mới, tạo ra các khu vực động lực mới như: Khu vực Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao…
Trung Quốc rất nỗ lực tạo ra tăng trưởng cao trên khắp các khu vực của đất nước và đây là một trong những động lực và truyền kinh nghiệm này cho các nước khác trên thế giới.
Đây là con đường Trung Quốc mở cửa kinh tế và không làm chậm quá trình mở cửa kinh tế và thông qua thiết lập sáng kiến “Một vành đai - Một con đường”, tạo ra hệ thống thương mại hoàn chỉnh dựa trên đối xử quốc gia và danh sách loại trừ…
Chúng tôi sẽ tạo ra những vùng thương mại tự do, tiếp tục đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác.
Tiếp theo là thực hiện đàm phán liên quan đến hiệp định thương mại và tạo ra mạng lưới thuận lợi hóa thương mại.
Trong 15 năm tới, Trung Quốc sẽ có một thị trường rộng hơn và hoàn chỉnh hơn. Trung Quốc cần phải nhập khẩu 24.000 tỷ giá trị hàng hóa, cũng như thu hút 2.000 tỷ USD vốn đầu tư, và nhu cầu đầu tư ra nước ngoài cũng khoảng 2.000 tỷ USD.
Vào tháng 11/2017, Trung Quốc tổ chức triển lãm xuất nhập khẩu tại Thượng Hải để tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước.
Trong chặng đường này, chúng tôi nỗ lực tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và đây là mục tiêu chúng tôi luôn luôn theo đuổi.
Chúng tôi tạo dựng cơ sở về công bằng cho người dân để họ hạnh phúc và an toàn, tiếp tục xóa đói giảm nghèo. Đến năm 2020, người dân nông thôn của Trung Quốc sẽ thoát nghèo, mỗi người nông dân trong 1,3 tỷ người Trung Quốc sẽ sống tốt đẹp hơn và không ai bị bỏ lại phía sau.
Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách để bảo vệ môi trường, có độ các-bon thấp. Đến năm 2035, Trung Quốc có tăng trưởng cải thiện trong bảo vệ môi trường, để tạo ra một đất nước Trung Quốc tươi đẹp, đây là mục tiêu chung.
Trung Quốc luôn coi trọng hòa bình
APEC là con đường chúng ta mở rộng quan hệ hợp tác mới và là giấc mơ của Trung Quốc và giấc mơ của nhân loại, tuy rằng con đường phía trước không bao giờ êm ái nhưng không bao giờ từ bỏ để xây dựng Trung Quốc an toàn, thịnh vượng chung.
Trung Quốc luôn coi trọng hòa bình, cam kết tạo ra hòa bình và ổn định trong Châu Á – Thái Bình Dương và tuân thủ nguyên tắc công bằng và hoàn bình tạo ra lợi ích quốc tế, tạo ra bình đẳng cùng có lợi, chúng tôi mong muốn xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, xây dựng kinh tế, trị thế giới ngày càng công bằng hơn.
Người dân trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cần phải được sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng và quan hệ này cần phải dựa trên tin tưởng lẫn nhau và hợp tác. Chúng ta cần có hành động và bước đi cụ thể để tạo ra tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta.

HOÀNG ANH