BizLIVE -
Kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước 2018, Kiểm toán Nhà nước cho biết việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản tại một số cơ quan nhà nước còn sai sót.
Nhiều bộ, ngành, địa phương sử dụng xe công vượt tiêu chuẩn
Ảnh minh họa.
Trong đó, đáng chú ý là việc sử dụng xe công vượt tiêu chuẩn, định mức so với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Báo cáo kiểm toán cho thấy có bộ ngành sử dụng xe công vượt 41 xe; nhiều cơ quan cũng có mức vượt đáng kể như Kho bạc Nhà nước vượt 7 xe, Bộ Công Thương vượt 13 xe, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vượt 11 xe, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vượt 2 xe…
Một số cơ quan, đơn vị chưa rà soát, sắp xếp lại xe ô tô theo quy định (như Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia TP.HCM, Bộ Khoa học - Công nghệ); chưa làm thủ tục thanh lý đối với những xe đủ điều kiện thanh lý, như tại trường Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đang quản lý 2 ô tô có quyết định thanh lý nhưng chưa tổ chức thanh lý, Học viện Tài chính có 1 xe ô tô đủ điều kiện thanh lý nhưng chưa làm thủ tục thanh lý và 1 xe đã có quyết định thanh lý nhưng chưa tổ chức thanh lý; Đại học Tài chính quản trị kinh doanh có 1 xe đã đủ điều kiện thanh lý nhưng chưa làm thủ tục thanh lý.
Tình trạng sử dụng xe công vượt còn diễn ra tại một số địa phương sử dụng ô tô vượt tiêu chuẩn, định mức như tỉnh Tây Ninh vượt 66 xe, Vĩnh Phúc vượt 3 xe,
Thanh Hóa vượt 12 xe, Phú Yên vượt 1 xe, Hà Tĩnh vượt 3 xe, Thái Bình vượt 1 xe, Thừa Thiên Huế vượt 125 xe, Quảng Ngãi vượt 5 xe, Quảng Ninh vượt 27 xe, Hòa Bình vượt 2 xe.
Có địa phương sử dụng xe ô tô chưa phù hợp quy định như Thái Bình sử dụng 4 xe ôtô biển số 80 chưa phù hợp quy định về đăng ký xe theo quy định tại Thông tư số 15/2014.
Còn để xây dựng trái phép 7.187 m2 trong quần thể danh thắng Tràng An
Ngoài xe công, theo Kiểm toán Nhà nước, một số tài sản công khác cũng được sử dụng chưa hợp lý, như đất đai, qua kết quả kiếm toán báo cáo Quốc hội.
Có một số địa phương giao đất không đúng đối tượng hoặc giao đất khi đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án, như tỉnh Hưng Yên giao đất cho Công ty CP Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc để thực hiện dự án khu nhà ở cho công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng - Phố Nối không đúng đối tượng là chủ đầu tư dự án; giao 7.084 m2 đất cho Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Hưng Hải để thực hiện dự án BT sau khi đã có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 1248/VPCP-KTTH ngày 2/2/2018 tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án.
Một số địa phương giao đất không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất (như Quảng Ngãi giao 10 khu đất nhưng không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất), không đấu giá theo quy định (như Thanh Hóa); chỉ định doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại trong khi doanh nghiệp chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định.
Có địa phương cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang thực hiện dự án khu đô thị không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, như Thái Nguyên chỉ định Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại trong khi Công ty chưa có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của luật Nhà ở.
Sở dĩ có tình trạng nêu trên, theo Kiểm toán Nhà nước, là do pháp luật đất đai chưa quy định rõ đất do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng đất có thuộc diện đấu giá hay không phải đấu giá quyền sử dụng đất.
Có địa phương giao đất rừng sản xuất không thu tiền thuê đất (Đồng Nai); quản lý chưa chặt chẽ, chưa xử lý quyết liệt, kịp thời vi phạm về đất đai như tỉnh Ninh Bình, đến thời điểm kiểm toán, còn tình trạng các hộ dân lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên đất do nhà nước quản lý, sử dụng sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp được nhà nước giao trong phạm vi Di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An với tổng diện tích 7.187 m2.
Một số bộ, cơ quan trung ương chưa xử lý dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm, tranh chấp về nhà, đất kéo dài qua các năm như Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Công Thương…

KHÁNH PHƯƠNG