Người bị ông Đinh La Thăng cách chức quay về làm Phó Tổng giám đốc

P.V

10:05 12/08/2016

Sau hơn một năm bị ông Đinh La Thăng cách chức do bổ nhiệm sai quy định, ông Phạm Tuấn Anh đã trở lại cương vị Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.

Người bị ông Đinh La Thăng cách chức quay về làm Phó Tổng giám đốc

Ông Phạm Tuấn Anh (trái) lúc nhận quyết định bổ nhiệm vào tháng 2/2014.

Thông tin từ Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam cho biết, ông Phạm Tuấn Anh, người bị ông Đinh La Thăng khi còn làm Bộ trưởng Giao thông vận tải cách chức đã quay lại giữ vị trí Phó Tổng giám đốc tại Tổng công ty này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (BĐATHHMN), tháng 7/2015, đơn vị này đã ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Phó Tổng giám đốc.

Được biết, ông Phạm Tuấn Anh từng được bổ nhiệm giữ chức vụ trên hồi tháng 2/2014. Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Phó Tổng giám đốc là vượt thẩm quyền và trái quy định hiện hành về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ.

Bởi, theo Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 80/2004/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty nhà nước không thuộc hạng đặc biệt; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty mẹ được bố trí tối đa 4 Phó Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, trước thời điểm bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty BĐATHHMN đã có 4 Phó Tổng nên đã đủ số lượng theo quy định.

Mặc dù vậy, Tổng công ty BĐATHHMN vẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh.

Tháng 4/2014, ông Đinh La Thăng (khi còn là Bộ trưởng GTVT) đã yêu cầu Tổng công ty BĐATHHMN thu hồi Quyết định bổ nhiệm sai quy định đối với ông Phạm Tuấn Anh.

Đinh La Thăng, cách chức, Phó Tổng giám đốc, con cháu, sếp lớn, sếp nhà nước, tập đoàn, Phạm Tuấn Anh, Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.

Ông Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm lại chức Phó Tổng giám đốc hồi tháng 7/2015.

Sau đó, ông Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm làm giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu. Và chỉ 1 năm sau, ông Phạm Tuấn Anh đã trở lại chức vụ từng bị Bộ trưởng GTVT cách chức.

Theo ANTT