BizLIVE - Tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh.
Kỷ luật Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh.
Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 8/2012 đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh.
Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng thiếu gương mẫu, vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba.

HOÀNG HÀ