Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến việc tăng phí 37 dự án BOT đã tới hạn theo lộ trình, với mức tăng 12-18%.
[Infographic] Vị trí 37 dự án BOT được đề nghị tăng phí

Theo VnExpress