45 nhà đầu tư, liên danh nước ngoài đã nộp hồ sơ tham gia đấu thầu 8 dự án cao tốc Bắc Nam, với lộ trình tuyển chọn đến tháng 4/2020.
[Infographic] 8 dự án cao tốc Bắc Nam sắp được đấu thầu quốc tế

Theo VnExpress