BizLIVE -
Từ 3 giờ chiều nay (29/3), xăng E5RON92 không cao hơn 11.956 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 12.560 đồng/lít.
 
Giá xăng, dầu giảm mạnh chỉ còn 12.000 đồng/lít

Theo quy định 15 ngày, ngày mai (30/3) mới đến đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, giống như đợt điều chỉnh trước, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh sớm hơn một ngày. Lần này, giá xăng dầu giảm khủng chưa từng có, giảm tới hơn 4.000 đồng/lít.

Liên bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.150 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 450 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:
- Xăng E5RON92: giảm 4.100 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 4.252 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 1.776 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 2.705 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 1.048 đồng/kg.
Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2020-3/2020

 

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 11.956 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 12.560 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.259 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 9.141 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.453 đồng/kg.
Bộ Công Thương cũng cho biết, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới nên ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa thế giới, giá xăng dầu có biến động có tăng và giảm nhưng xu hướng chung là giảm. Cụ thể, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 24,725 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 23,967 USD/thùng); 25,668 USD/thùng xăng RON95 (giảm 24,682 USD/thùng);
38,248 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 13,987 USD/thùng); 30,571 USD/thùng dầu hỏa (giảm 19,829 USD/thùng); 174,557 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 58,039 USD/tấn).

 

TÚ ANH