BizLIVE - Tính đến 0 giờ ngày 1/4, trên địa bàn TP có 2.558.914 hộ, với gần 9 triệu nhân khẩu, có 39 hộ dân không có nhà ở.
Dân số TP.HCM đạt gần 9 triệu người
Dân số TP là gần 9 triệu người - Ảnh: Huyền Trâm.

Là con số được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TP.HCM thông tin tại hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019" của thành phố (TP) hôm nay (11/10).

Theo đó, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của TP.HCM đã thu thập những thông tin cơ bản về dân số như: thông tin thống kê về nhân khẩu học, tình trạng di cư, trình độ học vấn, kế hoạch hóa gia đình; thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư.

TP sử dụng hai hình thức thu thập thông tin là điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng Internet (Webform). Do ứng dụng 100% công nghệ thông tin nên so với tổng điều tra năm 2009, số liệu tổng điều tra năm 2019 đã được kiểm tra và hoàn thiện sớm hơn một năm.

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến 0 giờ ngày 1/4, trên địa bàn TP có 2.558.914 hộ, trong đó có 2.026.763 hộ thành thị, chiếm 79,2%; 532.151 hộ nông thôn, chiếm 20,8%. Tổng số nhân khẩu là 8.993.082 người, trong đó 4.381.242 nam, chiếm 48,7% và 4.611.840 nữ, chiếm 51,3%. Tỷ số giới tính (số nam/số nữ) là 95,0%.

Trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân cư, vẫn còn 39 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 100.000 hộ dân cư thì có khoảng 2 hộ không có nhà ở. Tình trạng hộ không có nhà ở đang dần được cải thiện trong 10 năm, từ mức 0,9 hộ/10.000 hộ vào năm 2009 đến nay còn 0,2 hộ/10.000 hộ năm 2019. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt đến 99,8%, nhà bán kiên cố và kiên cố (chiếm 99,3%) và diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 19,4 m2/người.

Trình độ dân trí ngày càng được cải thiện, TP hiện có 92,9% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học và tỷ lệ biết đọc biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên là 99,0%. Khoảng cách chênh lệch giữa nam và nữ về tỷ lệ biết chữ được thu hẹp đáng kể sau 20 năm và gần như là không còn sự bất bình đẳng về giới trong lĩnh vực giáo dục…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị, Cục Thống kê TP sử dụng bộ dữ liệu thống kê kết hợp với Viện nghiên cứu phát triển TP, các sở, ban, ngành biên soạn một số ấn phẩm chuyên sâu về tình hình dân số, lao động, di cư, trình độ dân trí và điều kiện sống của người dân TP phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành của UBND TP trong thời gian tới.

HUYỀN TRÂM