Bốn bài thi vào Bộ Kế hoạch Đầu tư năm 2017 bị sửa điểm, làm thay đổi kết quả tuyển dụng.
 Bốn bài thi vào Bộ Kế hoạch Đầu tư bị sửa điểm
Trụ sở Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ảnh: PV
 Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức... của Bộ Kế hoạch Đầu tư giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 2/2019.
Theo đó, năm 2017, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức kỳ thi tuyển công chức, tuyển dụng được 332 người và một kỳ xét tuyển công chức đối với những người cam kết tình nguyện làm việc lâu dài tại các đơn vị ở miền núi, hải đảo, tuyển dụng được 36 người.
Ngoài ra, 5 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức, tuyển dụng được 64 người.

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, một số kỳ thi được tổ chức sai quy định về thời gian nhận hồ sơ, việc thành lập hội đồng tuyển dụng và đáp án câu hỏi thi, việc chấm thi, tổng hợp điểm... Trong đó, 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng. Trong bốn trường hợp này, một người đã thôi việc tháng 1/2018, 3 người còn lại thôi việc tháng 7 vừa qua.

Ngoài ra, kỳ thi tuyển công chức, viên chức ở một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đưa ra điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định của pháp luật; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi...

"Cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để những tồn tại, hạn chế và có hình thức xử lý phù hợp", Thanh tra Bộ Nội vụ đề xuất.

Theo VnExpress