BizLIVE - Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post vừa được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng mới
Ông Phạm Anh Tuấn.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 19/9.
Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.
Ông từng làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Từ tháng 12/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

N. NGA